PN 21/2016 Wymiana instalacji elektrycznej wraz towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie przy ul. Bandurskiego 1
Numer ogłoszenia: 123076 - 2016; data zamieszczenia: 16.05.2016