PN 23/2016 Wykonanie robót budowlanych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mikołowie - Kamionce przy ul. Katowickiej 122 (nr działek 944/24, 455/32, 767/36)
Numer ogłoszenia: 66905 - 2016; data zamieszczenia: 02.06.2016