PN 17/2016 Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Mikołowie - Śmiłowicach przy ul. Kawalca, parcela 300/100

Numer ogłoszenia: 41269 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016