PN 10/2016 Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej na działce nr 1242/120 w Mikołowie Borowej Wsi przy ul. Równoległej 2 Siłownia pod chmurką
Numer ogłoszenia: 81786 - 2016; data zamieszczenia: 08.04.2016