Uchwała nr 30/IV/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 19 lutego 2015 roku w sprawie uchwały Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2015.

Uchwała nr 31/IV/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 19 lutego 2015 roku w sprawie uchwały Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020.