Uchwała RIO 4100/V/124/2012 z dnia 10.12.2012 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem.