Uchwała RIO 4100/V/125/2012 z dnia 10.12.2012 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 4.395.845 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok Miasta Mikołów.