Uchwała RIO 4100/V/126/2012 z dnia 10.12.2012 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021