Uchwała RIO 4100/III/160/2012 z dnia 06.09.2012 w sprawie:  opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Mikołów informacji o przebiegu wykonania budżetu  za I półrocze 2012 roku.