Uchwała RIO 4100/III/35/2012 z dnia 24.01.2012 w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Mikołów, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.