Uchwała RIO 4100/III/239/2011 z dnia 13.12.2011 w sprawie: opini o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Mikołów projekcie uchwały w sprawie wielletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021.