Uchwała RIO 4100/III/238/2011 z dnia 13.12.2011 w sprawie: opini o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 8.558.713 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok Miasta Mikołów.