Uchwała RIO 4100/III/150/2011 z dnia 21.09.2011 w sprawie: opini o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Mikołów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.