ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 405/378/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 445/418/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 405/378/2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.