Wyniki wyborów II tury głosowania na PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Data głosowania – 24 maja 2015 r. - MIKOŁÓW