Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 160/133/2015 w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.