Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa z dnia 8 kwietnia 2015 

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póź. zm.) w związku z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2015 poz. 188), oraz uchwały Rady Miejskiej nr V/72/2015 z dnia 24 lutego 2015r., podaję do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika