KOMUNIKAT

Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie

 

W dniu 25 września 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie, powołanej Postanowieniem Komisarza Wyborczego
w Katowicach nr DKT- 7202-1/14 z dnia  z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.

 Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie:

 

Przewodniczący Komisji

Piechula Maciej

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Durałek Adrianna

Członek Komisji

Jarczyk Róża

Członek Komisji

Kurdziel-Drzewiecka Iwona

Członek Komisji

Lewandowska Ewelina

Członek Komisji

Pogonowski Jacek

Członek Komisji

Staroń Marek

Członek Komisji

Węgliński Leon

 

Komisja ustaliła następujące terminy dyżurów podczas których przyjmowane będą zgłoszenia okręgowych list kandydatów na radnych Rady Miejskiej Mikołowa
i kandydatów na burmistrza

 

poniedziałki w godzinach 15.00 - 17.00

wtorek - piątek w godzinach 14.00 - 16.00

 

w dniu 6 października 2014r Komisja pełni dyżur w godzinach od 12.00 do godz. 16.00

 

w dniu 7 października 2014r (w tym dniu upływa termin dokonywania zgłoszeń list kandydatów na radnych) Komisja pełni dyżur w godzinach od 9.00 do godz. 24.00

 

w dniu 17 października 2014r (w tym dniu upływa termin dokonywania zgłoszeń kandydatów na burmistrza) Komisja pełni dyżur w godzinach od 9.00 do godz. 24.00

 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie mieści się w budynku Urzędu Miasta w Mikołowie, Rynek 16, pokój 39

 

Telefon: 32 32 48 509

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Mikołowie

 

Maciej Piechula

Mikołów, dnia 25 września 2014 r.