Obwieszczenie Starosty Mikołowskiego o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Powiatu Mikołowskiego