Jeżeli zdarzenie wymaga natychmiastowej interwencji (reakcji) zadzwoń:

  • pod bezpłatny numer telefonu 986 
  • lub 32  22 60 291

w godzinach od 7.00 do 22.00 od poniedziałku do piątku.

 Jeżeli zdarzenie nie wymaga natychmiastowej interwencji prosimy o kontakt: 

  • e-mailowy: bsm1@mikolow.eu lub bsm@mikolow.eu
  • osobiście: Komenda Straży Miejskiej, 43-190 Mikołów Rynek 7 (w godzinach od 7.00 do 22.00 od poniedziałku do piątku).
  • korespondencyjnie: Straż Miejska Mikołów, Rynek 7, 43-190 Mikołów