Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu miasta Mikołowa z za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012