Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu miasta Mikołowa z za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012