1. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mikołów na lata 2015 - 2018

2. Odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. programu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy "

3. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania naśrodowisko dla projektu zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa – BorowaWieś przy ul. Buczka II

4. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania naśrodowisko dla projektu zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa – BorowaWieś przy ul. Buczka II

5. Pozytywna opinia dotycząca projektu zmiany miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa –Borowa Wieś przy ul. Buczka II

6. Pozytywna opinia dotycząca projektu zmiany miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa –Borowa Wieś przy ul. Buczka II

7. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowościinformacji zawartych w prognozie oddziaływania naśrodowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przyul. Sosnowej

8. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowościinformacji zawartych w prognozie oddziaływania naśrodowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przyul. Sosnowej

9. Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dlaobszaru położonego przy ul. Sosnowej

10. Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dlaobszaru położonego przy ul. Sosnowej

11. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowościinformacji zawartych w prognozie oddziaływania naśrodowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przyul. Reta Śmiłowicka

12. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowościinformacji zawartych w prognozie oddziaływania naśrodowisko dla projektu miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dlaobszaru położonego przy ul. Reta Śmiłowicka

13. Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dlaobszaru położonego przy ul. Reta Śmiłowicka

14. Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dlaobszaru położonego przy ul. Reta Śmiłowicka

15. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowościinformacji zawartych w prognozie oddziaływania naśrodowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przyul. Okrzei

16. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowościinformacji zawartych w prognozie oddziaływania naśrodowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przyul. Okrzei

17. Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dlaobszaru położonego przy ul. Okrzei

18. Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dlaobszaru położonego przy ul. Okrzei