Protokół z zebrania wiejskiego w Bujakowie z dnia 22.02.2017 roku