Protokół nr 2 z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujaków z dnia 28.04.2017 r.