Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów
w zakresie Przeciwdziałania patologiom społecznym w 2012 roku