WR-10/2017 Remont schodów zewnętrznych w Gimnazjum nr 2 w Mikołowie, ul. Krakowska 30