Modernizacja pracowni zajęć i sanitariatów w Gimnazjum nr 1 w Mikołowie, ul. Konstytucji 3-Maja 20 w Mikołowie i doposażenie klatki schodowej , modernizacja kącika gospodarczego w Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie, ul. Katowicka 122, modernizacja pomieszczenia dla intendentki w P1 w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 29