WR-4/2017 Modernizacja korytarza przyziemia i pomieszczeń socjalnych wraz z modernizacją posadzki i malowaniem biblioteki i czytelni w segmencie B w Gimnazjim nr 2 w Mikołowie u. Krakowska 30