Protokół z zebrania wiejskiego w Bujakowie z dnia 03.02.2016 roku