PN 65/2017 Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2.