PN 69/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz STWiORB wraz z kosztorysem inwestorskim dla następujących kamienic: Rynek 2 wraz z oficyną i zagospodarowaniem podwórza - dokumentacja na remont i przebudowę zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Wojciecha 14 dokumentacja na odbudowę budynku zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.