Protokół nr 6/2016 z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujaków z dnia  19.09.2016 r.