PN 45/2017 Infrastruktura rowerowa w Mikołowie

Część 1 zamówienia: Dostawa i montaż wiat rowerowych, stojaków rowerowych i rowerowych, samoobsługowych stacji naprawczych.

Część 2 zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie kontrapasów na ul. Katowickiej, Powstańców Śląskich, Wyszyńskiego, ścieżki rowerowej na ul. Janasa , przejazdu rowerowego przez ul. Górniczą.