Protokół nr 5/2016 z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujaków z dnia  3.06.2016 r.