organizacja spotkania wigilijnego na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie dla 60 osób w ramach projektu SZANSA - wsparcie społeczne w Mikołowie Program: RPO WSL 2014- 2020.
Numer ogłoszenia: 326326 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015