Protokół nr 3/2016 z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujaków z dnia  30.03.2016 r.