PN-9/2015/UE

Prowadzenie szkoleń dla uczestników  Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu „SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie”