MOPS PN-1/2015 wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla małoletniego dziecka dla MOPS w Mikołowie w oparciu o obowiązujące przepisy.

Numer Ogłoszenia: 36164-2015; data zamieszczenia: 18.02.2015

Osoba odpowiedzialna: Artur Pisarczyk