MOPS PN-2/2015 Wykonywanie usług opiekuńczych na terenie gminy Mikołów - kynoterapia (dogoterapia).

Numer ogłoszenia: 44566-2015; data zamieszczenia: 02-03-2015