Modernizacja pustostanów komunalnych zasobów mieszkaniowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

Numer ogłoszenia: 12337 - 2015; data zamieszczenia: 29.01.2015