Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej Bujakowa i Sołtysa za 2015 r