Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujakowa z dnia 24.07.2015 r