Protokół nr  z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujaków z dnia 29.04.2015