Wykaz cmentarzy na terenie gminy Mikołów

Lp.

Charakter cmentarza

Adres

Administrator

1

Cmentarz wyznaniowy przy parafii rzymsko katolickiej p.w. św. Wojciecha w Mikołowie przy ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 2

ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego

parafia

2

Cmentarz wyznaniowy przy parafii rzymsko katolickiej p.w. św. Mikołaja w Mikołowie - Borowej Wsi przy ul. Gliwickiej 354

ul. Malinowa

parafia

3

Cmentarz wyznaniowy przy parafii rzymsko katolickiej p.w. św. Mikołaja w Mikołowie - Bujakowie przy ul. ks. F. Górka 58

ul. ks. F. Górka

parafia

4

Cmentarz wyznaniowy przy parafii rzymsko katolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Mikołowie - Mokrem przy ul. Zamkowej 4

ul. Zamkowa

parafia

5

Cmentarz wyznaniowy przy parafii rzymsko katolickiej p.w. św. Piotra i Pawła
w Mikołowie - Paniowach
przy ul. Staromiejskiej 91

ul. Staromiejska

parafia

6

Cmentarz wyznaniowy przy parafii rzymsko katolickiej p.w. NMP Matki Zbawiciela w Mikołowie przy Pl. Salwatorianów

Plac Salwatorianów

parafia

7

Cmentarz wyznaniowy przy parafii ewangelicko augsburskiej p.w. św. Jana w Mikołowie przy Pl. ks. J. Karpeckiego

Plac ks. J. Karpeckiego

parafia

8

Cmentarz komunalny w Mikołowie - Śmiłowicach

 ul. Jesionowa

Zakład Usług Komunalnych
ul. M. Dzieńdziela 44
43-190 Mikołów
tel. 32 22 62 551

9

Cmentarz komunalny w Mikołowie - Kamionce

ul. J. Porazińskiej

Zakład Usług Komunalnych
ul. M. Dzieńdziela 44
43-190 Mikołów
tel. 32 22 62 551

10

Cmentarz żydowski w Mikołowie
(nie prowadzi się pochówku)

ul. Konstytucji 3 Maja

teren Skarbu Państwa