Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 22 września 2016