Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 25 stycznia 2016