Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 19 listopada 2015