Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 19października 2016