Wnioski, postulaty i zapytania z posiedzenia 21 października 2015 roku